Tuesday, March 6, 2007

Randy Couture träning och prefight intervju

Sherdog Insider hälsar på hos Randy Couture när han förbereder sig för sitt möte med Tim Sylvia.

No comments: